Hudry Hudry (Prešov)

Hlavná 39, 080 01 Prešov

Úsmev (Prešov)

Slovenská 69, 080 01 Prešov

Yellow Tree (Banská Bystrica)

Horná Strieborná 11, 974 01 Banská Bystrica

Mini Originál (Revúca)

M. R. Štefánika 1398/6, Revúca

Kumšt. (Trnava)

Štefánikova 3, 917 01 Trnava

PLACE STORE SK (Bratislava)

Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava

PLACE STORE CZ (Tábor)

6, Pražská 221/5, 390 01 Tábor, Česko

PLACE STORE CZ (České Budějovice)

Česká 41, 370 01 České Budějovice 1, Česko